WYJĄTKOWE TESTOWANIE I DOKŁADNE POMIARY

Branże czerpiące korzyści z technologii Motion Amplification® obejmują badania i rozwój, obronność, produkty konsumenckie, uniwersytety, produkcję, rozrywkę tematyczną, przestrzeń kosmiczną, transport i budownictwo. Testy i pomiary służą do poprawy jakości produktu, przyspieszenia cyklu rozwoju produktu, wykonywania modelowania i symulacji, ograniczania ryzyka oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktu. Na przykład producenci przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, elektronicznego i urządzeń medycznych przeprowadzają szeroką skalę testów, zanim produkt trafi do masowej produkcji. Istnieją różne fazy testowania wykonywane podczas projektowania koncepcyjnego, inżynierii, prototypowania, certyfikacji i kwalifikacji. Testy i pomiary są również wykonywane na etapie instalacji, podczas uruchamiania produktów, systemów mechanicznych i konstrukcji. Wszystkie testy są ważne dla producenta i użytkownika końcowego, aby poprawić jakość produktu, przyspieszyć cykl rozwoju produktu, zmniejszyć ryzyko oraz zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo produktu. Platforma Iris firmy RDI z technologią Motion Amplification® sprawia, że konfiguracja testu jest prosta, szybka i skuteczna i co istotne bez konieczności dodawania masy do stanowisk testowych lub zmiany warunków testowych.

SZTYWNOŚĆ KONSTRUKCJI

Zweryfikuj wibracje w prototypie.

..

DANE MIKROSKOPOWE

Wizualizuj, mierz i śledź ruch na poziomie mikroskopowym.

CAŁY RUCH

Wizualizuj ogólny ruch i współzależności na dużym obiekcie.