NAPĘDZANIE INNOWACJI

Branża motoryzacyjna rozwija się dzięki innowacyjnym technologiom, projektom, wyższej wydajności i nowym komponentom, a technologia RDI Technologies Motion Amplification® pomaga napędzać ten postęp. Na etapie projektowania i inżynierii nasze bezkontaktowe narzędzie pomiarowe zapewnia szybkie wyniki umożliwiające natychmiastowe podejmowanie decyzji. Będąc pionierem kamery jako czujnika przyszłości, RDI jest w stanie zmierzyć wszystko, co może uchwycić kamera. W hali produkcyjnej Iris M służy do szybkiego rozwiązywania problemów z maszynami, wydłużania czasu pracy i poprawy komunikacji między zasobami technicznymi i nietechnicznymi. RDI Technologies współpracuje z klientami w całym łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej.

ROBOTYKA

System Iris M ™ służy do analizowania złożonych zadań robotyki w zakładach motoryzacyjnych, a także niezwykle istotnych systemów montażowych, będących bazą montażu robotów.

PODSTAWA ROBOTA

W jednym z ośrodków testowania, w którym naprawiano i konserwowano roboty używane do produkcji samochodów, dzięki nagraniom Motion Amplification® okazało się, że występuje luźna łapa i należy odpowiednio zabezpieczyć podstawę.

POMPY I SILNIKI

System Iris M oparty na technologii Motion Amplification® został zastosowany do analizy całego szeregu typów silników i pomp.

PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA

Używając Motion Amplification® na etapie projektowania i inżynierii, możesz wyeliminować potencjalne błędy przed rozpoczęciem produkcji i zapewnić jakość produktu.

TEST I POMIAR

Produkty RDI pozwalają rozpoznać problemy na dużą skalę, a także precyzyjnie identyfikować szczegóły, pozwalając tworzyć bardziej kompleksowe procedury testowe.