WSPARCIE DLA BRANŻ KRYTYCZNYCH

RDI obsługuje szerokie spektrum klientów na rynku produkcji medycznej, w tym zakłady dystrybucyjne, zakłady produkcyjne oraz aplikacje badawczo-rozwojowe. Zapewnienie sprawnego działania każdego aspektu tej branży ma kluczowe znaczenie dla łańcuchów dostaw. Przy tak wielu różnych typach sprzętu do monitorowania, narzędzia takie jak Motion Amplification® z szerokimi możliwościami mierzenia wszystkiego, co można zobaczyć, oferują naszym klientom możliwość skupienia się zarówno na dużych, drogich zasobach, jak i na tych, które są pomijane w przypadku tradycyjnych czujników.

MIESZALNIKI I MIKSERY

Miksery i mieszadła medyczne mają krytyczne znaczenie w produkcji, ale często nie są monitorowane, ze względu na wysoki koszt pozyskania danych na ich temat. Iris M ™ umożliwia łatwe sprawdzenie, co dzieje się z Twoim sprzętem i natychmiastowe wykonanie krytycznych pomiarów.

PRZEKŁADNIA I PRZENOŚNIKI

Wizualizuj cały ruch procesu od początku do końca małego lub wielkiego obiektu.