POMIARY WIBRODIAGNOSTYCZNE KAMERĄ WZMACNIAJĄCĄ RUCH

Czy w Twoim zakładzie są maszyny lub instalacje, które stwarzają problemy większe niż pozostałe? Wykonywane były pomiary wibrodiagnostyczne? Mierzono tam drgania, robiono ekspertyzy, ale nie masz pewności, czy zalecenia są dobre? Zobacz gołym okiem, jak drga Twoja maszyna/instalacja i które elementy tak naprawdę są newralgiczne. Czy to betonowy fundament, rama , napęd czy kanały lub rurociąg. Może to niewspółosiowość, niewyważenie, luzy lub rezonans?

Pomiary z kamerą Iris M/MX, obejmują wykonanie usługi diagnostycznej z wykorzystaniem technologii wzmacniania ruchu IRIS M/MX oraz analizę w oprogramowaniu Motion Amplification®: pomiar wstępny, dobranie kadru i oświetlenia, rejestracja filmu, filtracja i analiza, opracowanie raportu. Informacja wideo podawana jest w czasie rzeczywistym (wizualizacja procesu, wraz z analizą). Po zakończeniu pomiarów opracowujemy pełny raport końcowy.

1. Zakres:

Oferta na pomiary z wykorzystaniem kamery Iris M, obejmuje wykonanie usługi diagnostycznej z wykorzystaniem kamery wzmacniającej ruch IRIS M oraz analizę w oprogramowaniu Motion Amplification: pomiar wstępny; dobranie kadru i oświetlenia; rejestracja filmu; filtracja i analiza; opracowanie raportu;
Ewentualne pomiary z wykorzystaniem systemu RDI Technologies IRIS M – Motion Amplification odbywają się na wybranej przez Państwa maszynie/instalacji.
Czas trwania pomiarów wynosi – 1 dzień roboczy, jednak realnie pomiary na obiekcie trwają 4 godziny.

Jeżeli instalacja wymaga dokonania pomiarów w więcej niż jednej lokalizacji – prosimy o kontakt w celu doprecyzowania zakresu pomiarów.
Informacji wideo podawana jest w czasie rzeczywistym ( wizualizacja  procesu, wraz z analizą ).Po zakończeniu pomiarów opracowywany jest raport końcowy wraz z analizą.
Z naszej strony zapewniamy pełne wsparcie diagnostyczne z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu.

Ze względu na konieczność wykorzystania przyrządów optycznych – w przypadku planowania wykonywania pomiarów na zewnątrz prosimy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne, które mogą mieć wpływ na/lub uniemożliwić wykonanie usługi.

2. Metodologia:

Wykorzystując najnowocześniejszą technologię diagnostyki drgań w celu akwizycji danych zostaną wykonane następujące czynności:
I. Pomiar wartości drgań oraz wizualizacja odkształceń z użyciem systemu Motion Amplification®.
a) Pomiar wartości odkształceń badanej konstrukcji przy użyciu bezkontaktowej metody wykrywania niesprawności oraz uszkodzeń za pośrednictwem technologii wzmacniania ruchu.
b) Zostaną wykonane zdjęcia w różnych płaszczyznach i pod różnymi kątami. Wartość wzmocnieniami oraz długość nagrania zostają doprecyzowane na miejscu w odniesieniu do warunków pracy urządzenia.
c) W przypadku, gdy do filmowania nie możliwe jest wykorzystanie naturalnego światła słonecznego lub oświetlenia wewnętrznego, zostaną wykorzystane dodatkowe reflektory LED (zasilane bateryjnie).
d) Raport techniczny z wynikami i komentarzami na temat pomiarów zostanie udostępniony w formacie „MP4” oraz dokument w formie opisu PDF.

Do realizacji działania zostaną wykorzystane urządzenia i systemy należące do firmy VIMS, wymienione poniżej:
• System IRIS M oraz System IRIS MX;
• Najnowsze oprogramowanie RDI Acquisition ™ 3.1
• Program analizy danych RDI Motion Amplification®

3. Plan prac:

Zamówienie musi wpłynąć na adres internetowej skrzynki firmy VIMS: info@vims pl minimum 10 dni przez wykonaniem prac serwisowych. Prace zostaną wykonane pod ustalonym wcześniej adresem w czasie standardowych godzin pracy od 8:00 do 16:00 w dniach od Poniedziałku do Piątku. Działania wykraczające poza wskazane w punkcie wytyczne należy ustalić indywidualnie z przedstawicielem firmy VIMS.

4. Raport techniczny:

Raport techniczny zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres zamawiającego w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu pracy pomiarowych Format oraz zakres raportu zgodny z opisem w punkcie 2.

5. Obowiązki każdej ze stron:

VIMS Sp. z o. o. jest odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich środków technicznych do wykonania oferowanych usług. Pracownik firmy VIMS będzie również w pełni wyposażony w środki ochrony osobistej.
Zamawiający zapewni bezpieczny dostęp do miejsca pracy zgodnie z wewnętrznymi zasadami i przepisami bezpieczeństwa oraz dostarczy wszystkie niezbędne informację, aby delegowany pracownik firmy VIMS mógł bezpiecznie zrealizować zamówienie.

Ze względu na potrzebę korzystania z urządzeń optycznych, w przypadku planowania pomiarów na zewnątrz należy wziąć pod uwagę warunki pogodowe, które mogą wpłynąć na wydajność usługi.

6. Funkcje systemu:

Firma VIMS jest wyłącznym dystrybutorem technologii wzmacniania ruchu na rynku Polskim dlatego dysponuje najnowszym pakietem funkcji umożliwiających:

  • Pomiar przemieszczeń wałów obrotowych
  • Kontrolę wałów bez konieczności wyłączania urządzenia
  • Wykreślania przebiegów czasowych, widm częstotliwości oraz orbit
  • Detekcji prędkości obrotowej elementów obrotowych
  • Filtrację częstotliwości (threshold i band pass, band stop, high pass, low pass).

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji