PIERWSZA NA ŚWIECIE PLATFORMA OPROGRAMOWANIA DO BEZDOTYKOWEGO WZMACNIANIA RUCHU.

Opatentowane oprogramowanie Motion Amplification® pozwala obserwować niewidoczne drgania.

Monitoruje krytyczne operacje produkcyjne, procesy, jakość i elementy konstrukcyjne, które wpływają na niezawodność i wydajność zakładu. To wyjątkowa, rewolucyjna technologia, która wykrywa najmniejszy ruch i przekształca go do poziomu widocznego gołym okiem. Zmieniając każdy piksel w kamerze w czujnik, wykonuj miliony pomiarów w ułamku sekundy bez fizycznego kontaktu z Twoją maszyną lub instalacją.

Najnowsza wersja Motion Amplification® 3.3

Kluczowe funkcje w wersji oprogramowania 3.3:

IRIS M™

 • Iris M™ Acquisition Assistant™: teraz łatwiej niż kiedykolwiek uzyskać wysokiej jakości filmy Motion Amplification®! Asystent zapewnia użytkownikom interaktywny przewodnik krok po kroku, który pomaga ustalić ważne ustawienia nagrywania, takie jak liczba klatek na sekundę, wybór obiektywu, ostrość i jasność. Asystent umożliwia również użytkownikom proaktywną identyfikację warunków środowiskowych przed nagrywaniem, takich jak migotanie światła i drgania aparatu. Pozwól, aby Asystent pomógł Ci uzyskać wysokiej jakości dane.
 • Motion Amplification® – Analiza danych historycznych: Użytkownicy Iris M mają teraz możliwość przechowywania danych o wibracjach równolegle z nagraniami przechwyconymi przez kamerę Iris M. Dane widma i przebiegu czasowego mogą być przechowywane wraz z powiązanym nagraniem, umożliwiając użytkownikom przeprowadzanie porównań między nagraniami lub lokalizacjami pomiarowymi oraz wyświetlanie wykresów kaskadowych.

IRIS CM™

 • Motion Amplification® – Analiza danych historycznych: Użytkownicy Iris CM mają teraz możliwość przechowywania danych z podłączonych czujników równolegle z nagraniami przechwyconymi przez systemy kamer RDI. Dane widma i przebiegu mogą być przechowywane wraz z powiązanym nagraniem wideo, co pozwala użytkownikom na dokonywanie porównań między nagraniami lub lokalizacjami pomiarowymi oraz wyświetlanie wykresów kaskadowych.
 • Historyzacja pomiarów Iris CM™: Użytkownicy mogą teraz uzyskać jeszcze lepszy wgląd w dynamikę monitorowanego sprzętu. Dzięki historii pomiarów użytkownicy Iris CM™ mogą definiować pomiary, które mają być przechowywane w czasie dla dowolnego podłączonego czujnika używanego do wyzwalania rejestracji. Pomiary obejmują widmo, przebieg czasowy i dane trendów z podłączonych czujników oraz pomiary ROI oparte na wideo. Powiązane przechwycone nagrania są również przechowywane i dostępne do dalszej analizy w oprogramowaniu Motion Amplification® w połączeniu z danymi historycznymi.
 • Złożone wyzwalacze Iris CM™: Użytkownicy Iris CM™ mogą teraz zdefiniować bardzo szczegółowe kryteria wymagane od wielu czujników, aby określić, kiedy rejestrowane są nagrania. Wykorzystując logikę Boole’a, użytkownicy mogą na przykład określić, że zarówno wysoki poziom wibracji, jak i określona zmiana prędkości muszą zostać spełnione, zanim nastąpi wyzwolenie. Teraz możesz wyzwalać, gdy zostanie spełniony określony zestaw warunków.

Motion Amplification® 3.2

Kluczowe cechy:

 • Najlepsza w swojej klasie, cyfrowa stabilizacja obrazu: zostały opracowane i wdrożone najnowocześniejsze techniki stabilizacji obrazu, aby sprostać takim wyzwaniom środowiskowym, jak niesztywne podesty i powierzchnie pomiarowe. Zastosowanie tej techniki przetwarzania jeszcze bardziej zwiększa stabilność i przejrzystość plików MP4.
 • Mapa względnej fazy: Dzięki najnowszej wersji oprogramowania do analizy Motion Amplification® można teraz graficznie wyświetlić względną fazę dla określonej częstotliwości, na całym obrazie. Podobnie jak w przypadku mapy ruchu (dostępna od wersji 3.0), nowa funkcja mapy faz, pozwala użytkownikowi wizualizować względną fazę, za pomocą różnokolorowych obszarów na całym obrazie. Dzięki temu, można łatwo zobaczyć elementy przesunięte w fazie. Daje to Użytkownikowi szybki pogląd na przybliżone zależności fazowe, bez konieczności użycia wielu punktów pomiarowych ROI.
 • Wykresy różnic: Zapewnia użytkownikom możliwość określenia względnego ruchu między wieloma obszarami ROI.
 • Metrologia (linijka – odległość i kąt): Użytkownicy mogą nakładać odległości i kąty na filmy i dokumentować na obrazie odległości między obiektami. Dzięki tej funkcji można również określać kąty między krytycznymi liniami lub elementami na obrazie.
 • Ścieżka audio: można teraz dodawać w tle narrację i muzykę do projektów Motion Studio. Komunikacja w zakresie kreowania historii i raportowania wyników w wyeksportowanym formacie MP4 stała się jeszcze łatwiejsza.

Oprócz tych kluczowych funkcji, wersja 3.2 zawiera również wiele funkcji użytkowych, które pozwalają ulepszać nagrania, eksportować zawartość do wielu formatów, dodawać logo, adnotacje i nie tylko.

Wersja Motion Amplification® 3.1

W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na wprowadzeniu kolejnej, ekscytującej aktualizacji do naszych użytkowników Iris M™, Iris MX™ i Iris CM™. Wzbogacona wersja jest pełna nowych funkcjonalności, skupionych na rozszerzeniu możliwości Motion Amplification® i ułatwieniu użytkowania oprogramowania. Skoncentrowaliśmy się głównie na wdrażaniu funkcji, w oparciu o opinie Klientów, aby maksymalnie ułatwić praktyczne wykorzystanie naszej technologii. Aktualizacja udostępnia prostsze sposoby gromadzenia i przetwarzania danych, a oto tylko kilka najważniejszych:

motion amplification 3.1
 • Nowy tryb analizy w wysokiej gęstości klatkowania (HDR)- Tryb HDR jest teraz częścią analizy Motion Amplification® i nie wymaga już specjalnego trybu akwizycji. Co więcej, wszystkie nagrania są wstecznie kompatybilne. Z łatwością uzyskuj filmy z bardziej precyzyjnym ruchem i szczegółami oraz zobacz niezrównaną rozdzielczość czasową, podczas odtwarzania wideo!
 • Kompatybilność z kamerami Photron i Vision Research – dzięki naszym nowym, szybkim modułom plug-in można teraz używać Motion Amplification® i Acquisition ™, z szerokim zakresem kamer Photron i Vision Research. Kamery te są wyposażone w technologię „plug and play” i rozszerzają możliwości szybkiego wzmocnienia ruchu.
 • Wyzwalanie – w trybie Acquisition możesz uzbroić kamerę w wyzwalanie zarówno przed startem jak i po starcie nagrywania. Kamera zbuforuje wideo i zapisze dane zebrane przed naciśnięciem przycisku nagrywania. Dzięki temu rejestracja pojedynczych wydarzeń jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
 • Region zainteresowania (ROI) na żywo – nie musisz się już zastanawiać, jak bardzo coś się porusza, zanim naciśniesz przycisk nagrywania. Teraz możesz rysować regiony zainteresowania i mierzyć przemieszczenie bezpośrednio podczas akwizycji. Tworzy to potężną funkcjonalność w połączeniu z Live Motion Amplification® i umożliwia wykreślnie przebiegów czasowych i widm.
 • 60+ zmian użytkowych i ułatwiających pracę – wdrożyliśmy ponad 60 nowych funkcji i zmian w funkcjonalności, które ułatwią Ci obsługę: od wyboru przefiltrowanych danych bezpośrednio ze szczytów widmowych w Motion Amplification®, po automatyczne ustawianie progówWszystkie zmiany zostały zaprojektowane w celu przyspieszenia pomiarów i zostały wdrożone w oparciu o bezpośrednie opinie Klientów.
 • Nowe funkcje Iris CM – Funkcjonalność Iris CM została znaczącą rozszerzona. Pojawiły się opcje wyzwalania sygnałem IEPE ogólnego przeznaczenia i 4-20 mA. Iris CM można teraz skonfigurować z niewielkim komputerem przemysłowym PC, który jest skalowalny poprzez połączenie w sieć wielu systemów, dzięki czemu jest łatwiejszy do wdrożenia niż kiedykolwiek.
 • Zapis długoterminowy – Czy proces lub ruch występuje w długim okresie? Teraz możesz skonfigurować nagrywanie przez długi okres czasu, ustawiając liczbę klatek na sekundę lub kilka minut. Możesz łatwo skonfigurować nagrywanie dla procesów, których pomiar zajmuje więcej czasu.
 • Progowanie w akwizycji i 8-bitowe – progowanie wideo jest jedną z naszych najczęściej używanych funkcji. Można to teraz zrobić bezpośrednio w akwizycji i przy nagrywaniu w niskim zakresie dynamiki.
 • Eksport do pojedynczego pliku z kompresją – teraz możesz wyeksportować wszystkie swoje dane do jednego pliku, aby łatwiej przenieść je na inny komputer lub dysk. Ten plik można również skompresować, aby uzyskać mniej danych.

Motion Amplification® 3.0 – Nowe funkcje:

ROI – Możliwość ukrywania regionów zainteresowania:

Kliknij pole wyboru ukrywania, aby ukryć ROI.
Aby wyświetlić ukryty ROI, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz „Pokaż ukryte ROI”.

ROIs - Ability to Hide
ROIs - Change Associated Distance

ROI – zmiana powiązanej odległości:

Dostępne jest pole wyboru, z domyślną odległością i dowolnymi zdefiniowanymi
odległościami.
Jeśli odległość zostanie zmieniona, wyniki dla ROI zostaną ponownie obliczone.

Wektory ruchu:

Pole wyboru „Pokaż wektory ruchu” wyświetla wektor ruchu, wyśrodkowany na ROI.
Wielkość i kierunek wektora obliczane są na podstawie chwilowego przemieszczenia X i Y, dla standardowego ROI.
W przypadku przejściowego ROI wyświetlany wektor oparty jest na różnicy między rzeczywistą, a wygładzoną ścieżką.
Ikona „Opcje wektorów” jest dostępna z paska narzędzi; pozwala użytkownikowi: zmienić kolor wektora, włączyć / wyłączyć groty strzałek, zmienić jednostki wektora i określić skalowanie wektorów.

motion vectors
Transient ROI

Przejściowy region zainteresowania:

Dostępny jest nowy rodzaj przejściowego ROI.
Będzie śledzić obiekt lub część obiektu w całej klatce, więc obiekt nie musi pozostać w narysowanym ROI, aby być śledzonym i aby przemieszczenie zostało wyliczone.

Funkcja ścieżki:

Przejściowe ROI mają dodatkową opcję „Pokaż ścieżkę”.
Funkcja pokaże ścieżkę śledzonego obiektu, wyśrodkowaną wokół środka ROI.

Feature path

Wzmocnienie ruchu przejściowego:

W przypadku nagrań Iris M, domyślnym trybem wzmocnienia jest teraz
wzmocnienie przejściowe.
Standardowe obliczenia wzmocnienia są dostępne, gdy użytkownik wyłączy wzmocnienie przejściowe.
Nagrywanie z Iris MX, nadal domyślnie jest wzmocnieniem standardowym.
W ustawieniach aplikacji MA domyślny tryb wzmocnienia można wybierać między standardowym, a przejściowym MA, zarówno dla kamery M, jak i MX.

Dodatkowy eksport do .csv:

Taka sama logika jak eksport przebiegu czasowego; dostępny w menu kontekstowym spektrum, orbity i ruchu przejściowym.

filtrowanie częstotliwości

Filtrowanie według najbardziej znaczących częstotliwości (automatyczne filtrowanie szczytów w widmie):

Istnieje nowa opcja filtrowania.
Po wybraniu sugeruje listę częstotliwości, na których występuje duża aktywność
w obrazie ruchu.
Użytkownik może wybrać jedną lub więcej częstotliwości z listy, a dla wszystkich wybranych częstotliwości zostanie przeprowadzone filtrowanie pasmowo-przepustowe.
Użytkownik może modyfikować dolne/ górne częstotliwości w tabeli.

Mapa ruchu:

Mapę ruchu można włączyć w MA, za pomocą ikony na pasku narzędzi.
Rozwijane pole, obok ikony mapy ruchu, zapewnia dostęp do opcji mapy ruchu.
Opcja wykresu widma umożliwia wyświetlanie ruchu, według częstotliwości.
Filtrowanie najwyższych szczytów w widmie częstotliwości, odzwierciedla również „Kontur ruchu”, który jest mapą ruchu specyficzną dla częstotliwości.

mapa ruchu maszyny
Date Time Annotations

Adnotacje daty / godziny:

Dodano nowy typ adnotacji daty / godziny, której zawartość dynamicznie
aktualizuje się w oknie odtwarzania i eksportuje w pliku MP4.

Zmiana interfejsu użytkownika filtrowania progu amplitudy:

Zmień sposób, w jaki uwzględnione piki, są przedstawiane graficznie. Kolor zielony wskazuje dokładnie szczyty, które zostaną uwzględnione w filtrowaniu. Wcześniej, wszystko powyżej linii było zielone, a wszystko poniżej czerwone. Algorytm faktycznie obejmuje cały pik, nawet jeśli jego część znajduje się poniżej poziomej linii ustalającej.

Amplitude Threshold Filtering UI Change
Extreme Amplification

Ekstremalne wzmocnienie:

Maksymalny współczynnik wzmocnienia został podniesiony do 100.
Użytkownik może kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę współczynnika wzmocnienia MA i włączyć ekstremalne wzmocnienie „Extreme Amplification”.

Okno dialogowe połączonych nagrań w aplikacji MA:

Przycisk połączonych nagrań wyświetla okno dialogowe, pokazujące wszystkie nagrania pochodzące z tego samego oryginalnego nagrania.

Zmiana licencji:

Licencje zostały zmienione, z jednego użytkownika na jednym komputerze, na dowolnego użytkownika na komputerze.

Okno przeglądania MA Recording:

Okno dialogowe przeglądania nagrań, obsługuje teraz przejście w górę hierarchii, zarówno dla hierarchii logicznej, jak i systemu plików. „Ścieżka nawigacyjna” (narzędzie nawigacyjne) służy wyłącznie do wyświetlania i nie może być edytowana przez użytkownika.

MA Recording Browse Dialog
Live Motion Amplification within Acquisition

Live Motion Amplification direct während der Erfassung:

Die Anwender können direkt und Online während ein Objekt gefilmt wird die Bewegungsverstärkung anwenden, ohne dass eine Aufnahme zuvor gespeichert werden muss.

Maksymalny zoom:

Podczas akwizycji kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz maksymalne
powiększenie.
Kursor zmienia się, a następne kliknięcie spowoduje maksymalny poziom
powiększenia w lokalizacji kliknięcia myszą.

Max Zoom

Automatyczna regulacja progu:

W edytorze progów, istnieje możliwość automatycznego dostosowania poziomów
progów.
Skorygowane poziomy progowe są teraz utrzymywane wraz z nagraniem.

Monitor ruchu (funkcja Iris CM ™):

 • Obsługa kamery pomocniczej do ręcznej obróbki
 • Nasycenie w transmisji na żywo z kamery i wyzwalacz ROI
 • Przycisk maksymalizacji okna kamery
 • Wyzwalacz programowy.