NAJNOWOCZEŚNIEJSZE NIEZALEŻNE ROZWIĄZANIA SZKOLENIOWE
dla personelu ds. niezawodności i monitorowania stanu maszyn

Dbając o rozwój naszych klientów przygotowaliśmy program szkoleń wibrodiagnostycznych dla kadry utrzymania ruchu. Oferujemy szkolenia poprawy niezawodności produkcji, kontroli stanu maszyn oraz produktowe.

Dzięki nam diagnostyka maszyn staje się zrozumiała, przydatna i dostępna dla każdego.

W celu gwarancji najwyższej jakości szkoleń nasi pracownicy kontaktują się z klientem, aby zbadać jego potrzeb oraz określenia poziomu wiedzy dla odpowiedniego dopasowania programu szkolenia. Zależy nam na  rzetelnym przyswajaniu wiedzy, dlatego nasze szkolenia zawierają cześć teoretyczną oraz praktyczną.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w zakresie poprawy niezawodności i potrzebujesz sposobu na przyspieszenie, czy też chcesz rozwinąć umiejętności lub wdrożyć techniczne rozwiązania poprawy niezawodności i wydajności możesz wybrać jedno z naszych dedykowanych szkoleń.

Kurs podstawowy Motion Amplification®

Zakres kursu

Certyfikowany kurs Motion Amplification® jest szkoleniem teoretycznym i praktycznym z użytkowania systemów wzmacniania ruchu IRIS M™ oraz IRIS MX™.

Program kursu

 • teorię Motion Amplification®,
 • wiedzę z dziedziny fotografii,
 • obsługę oprogramowania: Motion Explorer, Motion Studio, Motion Acquisition, Motion Amplification®,
 • zajęcia praktyczne.

Czas trwania:

3 dni

Forma:

Online / Offline

Certyfikacja:

Pod koniec kursu uczestnicy przystępują do 1-godzinnego testu certyfikującego.
Egzamin przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerze/laptopie z przeglądarką i dostępem do sieci Internet.
Korzystamy z internetowej usługi egzaminacyjnej o nazwie ClassMarker.
Każdy z uczestników otrzyma link do egzaminu w ostatnim dniu szkolenia.
Egzamin składa się z 50 pytań, a każdy egzamin jest automatycznie losowany, dzięki czemu żaden z uczestników nie otrzyma tego samego egzaminu. Czas: 1 godzina.
Po ukończeniu egzaminu uczestnik szkolenia jest natychmiast informowany o wyniku.
Wszelkie pominięte pytania będą również przekazywane wraz z wynikami egzaminu w celu omówienia i wyjaśnienia w razie potrzeby.

Wymagania:

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników systemu Motion Amplification®. Uczestnicy zobligowani są do odbycia zajęć praktycznych oraz zdania testu certyfikującego.

Kurs zaawansowany Motion Amplification®

Zakres kursu

Poznaj zaawansowane techniki analizy Motion Amplification, które pomogą Ci odnieść większy sukces jako analityk Motion Amplification. W ciągu trzech dni nasi doświadczeni instruktorzy omówią następujące zagadnienia:

Program kursu

 • Identyfikacja typowych usterek maszyn za pomocą amplifikacji ruchu
 • Zaawansowane przetwarzanie sygnałów
 • Zaawansowane zbieranie danych
 • Testowanie rezonansu
 • Analiza rurociągów i podpór rurowych
 • Kontrola elementów obrotowych
 • Nagrywanie w wysokiej gęstości
 • Wykorzystanie Motion Studio™ do uzyskania profesjonalnych wyników
 • Techniki antyaliasingu
 • Analiza stanów przejściowych
 • Prezentacja oraz omówienie Case Study (studium przypadków) z zakresu maszyn przemysłowych.

Czas trwania:

3 dni

Forma:

Online / Offline

Certyfikacja:

Egzamin certyfikacyjny RDI Technologies, 50 pytań, 2,5 godziny, 80% pozytywnych ocen.
Egzamin przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerze/laptopie z przeglądarką i dostępem do sieci Internet. Korzystamy z internetowej usługi egzaminacyjnej o nazwie ClassMarker. Każdy z uczestników otrzyma link do egzaminu w ostatnim dniu szkolenia.

Wymagania:

Certyfikat Basic Motion Amplification®
Własna jednostka akwizycji z co najmniej 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej.
Certyfikat kategorii I w zakresie analizy drgań (nie jest to warunek konieczny)

Szkolenie z podstaw diagnostyki drganiowej

Grupa docelowa:

Kierownicy działów produkcji
Mistrzowie zmian
Pracownicy działów utrzymania ruchu
Pracownicy działów ciągłego doskonalenia
Liderzy obszarów produkcji

Zakres kursu

Kurs jest szkoleniem teoretycznym i praktycznym z podstaw diagnostyki drganiowej maszyn.

Program kursu

 1.  Podstawy teoretyczne: parametry pomiarowe, przeliczanie jednostek.
 2. Metody diagnostyczne – zasady prawidłowego doboru sprzętu.
 3. Zasady prawidłowego przeprowadzania pomiarów.
 4. Dobór miejsc pomiarowych.
 5. Wpływ sposobu i miejsca mocowania akcelerometru na uzyskane wyniki.
 6. Konfiguracja przyrządów pomiarowych.
 7. Diagnostyka podstawowych niesprawności maszyn.
 8. Konfiguracja estymat parametrowych, wąsko i szerokopasmowych
  oraz ich wykorzystanie do monitorowania stanu.
 9. Przegląd norm i omówienie wybranych zagadnień
 10. Analiza przebiegów czasowych;
 11. Analiza widmowa;
 12. Analiza fazowa;
 13. Zajęcia praktyczne na maszynach

Czas trwania:

8h, 8:00 – 16:00

Forma: Zdalna/ Stacjonarna*

*W siedzibie naszej firmy:
ul. Górnickiego Ł. 13G,
21-234 Kraków

Cel:

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie gotowy do samodzielnego wykonania pomiarów drgań maszyn zgodnie z normami oraz dobrymi praktykami inżynierskimi. Kursant uzyska wiedzę z podstaw wibrodiagnostyki niezbędną do identyfikacji typowych niesprawności maszyn, będzie potrafił dobrać odpowiednie narzędzie, wyznaczyć miejsce pomiarowe, skonfigurować przyrząd oraz odczytać i zinterpretować zebrane dane.

Wymagania:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać podstawy diagnostyki drganiowej maszyn.

Szkolenie „Przegląd technologii diagnostyki maszyn i instalacji przemysłowych”

Grupa docelowa:

Kierownicy działów utrzymania ruchu
Pracownicy działów utrzymania ruchu
Pracownicy działów doskonalenia procesów
Pracownicy techniczni (automatyk/mechanik)

Zakres kursu

Kurs jest szkoleniem teoretycznym i praktycznym z podstaw diagnostyki drganiowej maszyn.

Program kursu

 1. 10 powodów dlaczego warto monitorować stan maszyn.
 2. Kontrola niejedno ma imię – najczęściej stosowane rozwiązania do pomiaru stanu maszyn.
 3. Najnowsze technologie wykorzystywane w diagnostyce maszyn.
 4. Przykłady zastosowań wraz z ustawieniami przyrządów pomiarowych.
 5. Analiza cyklu życia maszyn oraz ich wpływ na płynność produkcji.
 6. Od monitorowania do diagnozy, czyli strategie utrzymania ruchu.
 7. Case Study – identyfikacja usterki na podstawie zebranych danych.

Czas trwania:

3h, 8:00 – 12:00

Forma: Zdalna/ Stacjonarna*

*W siedzibie naszej firmy:
ul. Górnickiego Ł. 13G,
21-234 Kraków

Cel:

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyska wiedzę o technologiach dostępnych na rynkach światowych oraz możliwościach ich zastosowania w dziedzinie diagnostyki maszyn. Otrzyma niezbędne informacje o ich zakresie oraz przykłady wykorzystania w warunkach przemysłowych. Każdy z kursantów uzyska wiedzę dotyczącą potencjalnych korzyści płynących z zastosowanych technik pomiarowych oraz dowie się jak wdrożyć skuteczny program niezawodności maszyn.

Wymagania:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać podstawy diagnostyki drganiowej maszyn.

Szkolenia – Mobius Instytut

Jako partner międzynarodowego centrum szkoleniowego firmy MOBIUS INSTYTUT zapraszamy do zapoznania się szeroką gamą szkoleń oraz certyfikacji MOBIUS.

Szkolenia VIB ISO

Do wyboru przyszłych kursantów są profesjonalne szkolenia wibrodiagnostyczne, materiały szkoleniowe oraz możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikujących, które potwierdzą opanowanie zagadnień na jednym z czterech poziomów zaawansowania:
VIB ISO CAT I
VIB ISO CAT II
VIB ISO  CAT III
VIB ISO CAT IV

Szkolenia MOBIUS zostały przygotowane w sposób gwarantujący zdobycie niezbędnej wiedzy wibrodiagnostycznej, dzięki której samodzielnie ocenisz stan maszyn przemysłowych i zrozumiesz, jak zagwarantować optymalne warunki pracy aby uniknąć niespodziewanych awarii oraz kosztownych postojów.

 

Szkolenia ARP

Dodatkowo w ofercie naszej firmy znajdują się szkolenia o tematyce poprawy niezawodności maszyn oraz wydajności procesów w przedsiębiorstwach. Cykl szkoleń przeznaczony jest dla kierownictwa i działów zarządzających, które kontrolują pracę maszyn i są odpowiedzialne za utrzymanie ich wysokiej wydajność. Szkolenie ARP w zależności od stopnia zaawansowania kursantów zostało podzielone na trzy etapy:
ARP CAT I
ARP CAT II
ARP CAT III

W naszym systemie sam decydujesz o terminie szkolenia oraz o miejscu, gdzie będziesz chciał go zrealizować.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów oraz przygotowania oferty.

Certyfikowani trenerzy

Dedykowani profesjonaliści z ponad 10-letnim doświadczeniem

Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko *

  E-mail *

  Telefon *

  Firma *

  Skąd się o nas dowiedziałeś?

  Wiadomość

  * Wymagane