KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Duże konstrukcje i strukturalne elementy nośne są bardzo trudne do zmierzenia tradycyjnymi metodami pomiaru wibracji i rozwiązywania problemów. Dzięki produktom RDI możesz wizualizować całe struktury za pomocą Live Motion Amplification® i analizować te dane, aby szybko przejść do rozwiązywania pierwotnych problemów. Dogłębną analizę można przeprowadzić na maszynach w obrębie widoku kamery, a podczas usztywniania elementów można wykonać nagrania przed i po, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

INSTALACJA ZBIORNIKA

Użyj Iris M jako elementu procesu uruchamiania, aby potwierdzić informacje od producenta OEM, że wszystkie nowe elementy są prawidłowo zainstalowane.

STRUKTURY ZŁOŻONE

Rozwiązywanie problemów ze złożonymi strukturami pomoże określić, czy wibracje pochodzące od innych maszyn nie są rzeczywistą przyczyną problemów.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Wizualizuj i mierz podpory strukturalne oraz trasy ruchy pieszego, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników.

WSPORNIKI KONSTRUKCYJNE

Upewnij się, że podpory konstrukcyjne zachowują się zgodnie ze specyfikacjami i nie są narażone na wibracje maszyny.

MOSTY I INFRASTRUKTURA

Wykorzystaj technologię Motion Amplification®, aby zobaczyć drgania strukturalne spowodowane uderzeniami.