KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Duże konstrukcje i elementy wsparcia strukturalnego były tradycyjnie bardzo trudne do zmierzenia drgań i rozwiązania problemów. Dzięki produktom RDI, można wizualizować całe struktury z Live Motion Amplification® i wykorzystać te dane do szybkiego przejścia do rozwiązywania problemów u źródła.
Dogłębna analiza może być wykonana na wszystkim w polu widzenia, a zdjęcia przed i po mogą być wykonane podczas naprawiania elementów, aby zobaczyć czy problem sam się rozwiąże.

DUŻE STRUKTURY

Ponieważ Motion Amplification rejestruje całą instalację w jednym ujęciu możesz skorelować wyniki pomiarów, aby określić wartości drgań i i amplitudy dla krytycznych sekcji.
Ponadto dzięki funkcji filtracji można skupić się na częstotliwościach, na które konstrukcja reaguje najbardziej, a także obliczyć czas tłumienia poprzez analizę przebiegu czasowego.

MOSTY I INFRASTRUKTURA

Wykorzystaj technologię Motion Amplification®, aby zobaczyć drgania strukturalne spowodowane uderzeniami.

FILHARMONIA

Badanie obiektów użyteczności publicznej jest tym bardziej istotne ponieważ eliminując niepożądane drgania, zwiększamy komfort odbiorcy, a tym samym przyczyniamy się do lepszego odbioru spektaklu.