POMIARY DRGAŃ MASZYN

Czy w Twoim zakładzie są maszyny, które ulegają awarii w najmniej odpowiednim czasie? Zazwyczaj wiąże się to ze stratami surowców, opóźnieniami produkcji, zwiększonym stresem i brakami w magazynie części zamiennych…. Mając informacje o stanie maszyn będziesz z wyprzedzeniem reagował na pierwsze symptomy przyszłych awarii i tym samym eliminował powstałe na ich wskutek problemy. Zacznij monitorować stan maszyn i skorzystaj z naszej dedykowanej kompleksowej oferty pomiarowej.

Oferta obejmuje wykonanie pomiarów drgań przez wykwalifikowanego pracownika firmy VIMS Sp. z o.o. z użyciem kalibrowanego sprzętu do pomiarów wibrodiagnostycznych. Wyniki zostaną przedstawione w postaci raportu z wykazem maszyn objętych kontrolą oraz ich techniczny stanem w dniu wykonania pomiarów. Nieprawidłowości zostaną opisane w postaci krótkiej informacji ze wskazaniem potencjalnej niesprawności. W celu zwiększenia skuteczności programu przedstawiony będzie rekomendowany plan działań zapobiegawczych.

Skontaktuj się z nami

  Imię i nazwisko *

  E-mail *

  Telefon *

  Firma *

  Skąd się o nas dowiedziałeś?

  Wiadomość

  * Wymagane